Menu
• Indhold

Badara (Indisk jujube)

Ziziphus mauritiana2 hele + 4 halve frugter

Badara er en vigtig frugt i Asien, og den har været dyrket i Kina i 5.000 år. I dag finder man den også i Sydøstasien og Indien, men produktionen til eksport er meget lille. Badara er på størrelse med hønseæg. Den er sprød, syrlig og fuld af og mineraler og C-vitaminer. Ofte spises frugten frisk, men den bruges også til frugtsalat og marmelade. Den kan syltes på samme måde som blommer. Det er meget almindeligt, at den syltes med stærke krydderier som fx chili.

 

Generelt

Badara (Indisk jujube) - 2 hele …

Badara eller indisk jujube er, ligesom andre jujuber, en af de frugter, der virkelig har en lang kulturhistorie bag sig på flere tusinde år!

Badara (Indisk jujube) - 10 grønne …

Badara har normalt form og størrelse som et hønseæg eller et lille æble. I sjældne tilfælde kan frugten være rund. Der findes også frugter med en spids snude. Frugten er 2-6 cm i længden og 1,5-4 cm på tværs.

Badara (Indisk jujube) - 10 gule …

Farven kan på grund af sorternes forskellighed variere fra gulgrøn over rødlig til næsten sort. Skindet er halvblankt og glat. I forhold til andre jujuber, forbliver skindet glat ved modenhed.

Under det tynde, men seje skind findes det hvide eller hvidgule frugtkød. Halveres frugten, kommer hver halvdel ofte til at ligne et hjerte, fordi frugten har en fordybning ved stilkenden.

Frugtkødet er sprødt og frisk syrligt. Der findes sorter med megen sødme, men variationen er stor og de fleste sorter har kun en svag sødme. Det kan derfor godt virke lidt som en lodtrækning, hver gang man køber frugten på det lokale marked i troperne, hvis man ikke kan tale sproget. Overmodne frugter er melede og mangler sprødheden.

Badara (Indisk jujube) - 1 hel …

I midten ligger det aflange frø. Det ligner akkurat stenen fra en dadel. Stenen hænger temmelig godt fast i frugtkødet.

Badara bliver overvejende spist frisk. Frugtstykker kan nemt indgå i en frugtsalat (men har en tendens til at 'forsvinde' i smagen blandt andre frugter). Hvis frugten købes i troperne, er det klogt at skrælle frugten, da man aldrig ved, hvad det er for noget vand, frugterne er blevet skyllet i.

Lokalt fremstilles der store mængder marmelade af frugterne. Frugterne bliver ofte marineret i olie og stærke krydderier.

Frugten har et meget højt indhold af C-vitamin (23-150 mg pr. 100 g) og A-vitamin. Desuden et temmelig højt indhold af mineralerne fosfor, jern, kalcium og kalium.

 

Historisk

 

Historie

Badara (Indisk jujube) - træ og …

Badara er en jujube, der næsten er dobbelt så stor som de andre jujuber.

Jujuben har været i kultur meget længe. Derfor hersker der en del forvirring om, hvor planten egentlig stammer fra. Der er tale om i alt 4 forskellige frugter, der alle kaldes for jujube. Muligvis kan deres forskelligheder være opstået under forædlingsarbejdet, så der er tale om den samme art.

I hvert fald så har man dyrket jujube i Kina i omkring 5.000 år. Her hører jujube stadig til blandt de 5 vigtigste frugter. Badara stammer sandsynligvis enten fra Indien, Kina eller Mellemøsten.

Under sit fangenskab i Genova i 1298-99 skrev Marco Polo sine fantastiske rejseskildringer om sit 17 års ophold i Kina. Her berettede han bl.a. at han havde set jujuber, der var dobbelt så store som dadler. Det kunne tyde på, at der var tale om badara, der har omtrent denne størrelse. Men han skrev også, at kineserne brugte dem som mel, når de bagte brød. Dette er typisk noget, man laver af de andre jujuber efter tørring, da frugtkødet hos dem er mere tørt.

Navnet indisk jujube antyder dog opfattelsen af, at frugten stammer fra Indien, men det kan også betyde, at frugten bare dyrkes mere intensivt i Indien i forhold til de andre jujuber. Badara er til gengæld navnet på frugten fra det gamle indiske skriftsprog, sanskrit. Så frugten har i hvert fald opholdt sig længe i Indien og muligvis kan der være tale om, at træet trives bedre her end i Kina. Endelig kan inderne have forædlet den store frugt. Bare i Indien dyrkes der over 125 forskellige sorter af badara. Det giver stor variation i frugtens farve, form, størrelse og smag.

Den seriøse produktion finder først og fremmest sted i Indien, Kina og i mindre omfang Sydøstasien (Thailand, Malaysia og Java i Indonesien).

 

Historien bag navnet

Badara er navnet, som frugten har på det oldindiske sprog, sanskrit. Det staves ofte bedara eller bidara. Sanskrit blomstrede især fra omkring 400 f.Kr. til 1000 e.Kr. Der er altså tale om en ganske gammel sag!

Frugten bliver ligeså ofte kaldt for indisk jujube. Det røber frugtens nære forbindelse til de andre jujuber og selvfølgelig det, at frugten er nært knyttet til Indien.

 

Beskrivelse og produkter

 

Beskrivelse

Badara (Indisk jujube) - 2 træer …

Badara er et indtil 15 meter højt træ med en bred stamme. De knudrede grene har en tendens til at vokse i et zig-zag mønster, nogenlunde som en udfoldet musetrappe eller harmonika. I tørre områder som f.eks. Indien smider træet bladene efter høst og går i dvale indtil lige før starten af regntiden. I lidt fugtigere områder er planten stedsegrøn.

Bladene er på størrelse med store hønseæg, det vil sige lidt større end frugterne og er ofte meget større end andre jujubers blade.

De spredte blade har en længde på 2-9 cm og en bredde på 1,5-5 cm. De er glatte og skinnende på oversiden og dækket med hvide hår på undersiden. Der går 3 tydelige årer på langs af bladene. Grenene har som regel torne for enden af bladenes basis.

Blomsterne sidder i kvaste, hvorved frugterne ofte kommer til at hænge i grupper.

Badara (Indisk jujube) - grene …

Træet bærer mange frugter. Botanisk set kaldes badara for en stenfrugt.

 

Produkt: Marmelade

Badara (Indisk jujube) - brune …

Frugten kan syltes nogenlunde på samme måde som blommer. I Asien tilsættes ofte krydderier, som vi normalt ikke forbinder med syltning, som f.eks. chili. Frugterne lægges også i en oliemarinade.

 

Produkt: Tørret frugt

Badara (Indisk jujube) - sorte …

I Asien kan man købe tørret frugt. Det fremstilles især i Kina og Thailand. Ved tørring bliver frugterne meget mørke. De tørre frugter kan eventuelt knuses, hvorved man får en forfriskende frugtte. Som hos alle jujuber anses denne te som alment styrkende. Den anvendes især mod hoste.

 

Produkt: Blade

Træets unge blade bliver i Indonesien undertiden kogt og brugt som en grøntsag. Bladene anvendes også som dyrefoder.

 

Produkt: Lak og farve

Badara er en blandt flere arter, som man i Indien bruger til fremstillingen af shellak og farvestoffet lac. Dette forårsages af en lille skjoldlus. Se også under jujube.

Frugter og bark leverer også farvestof til farvning af garn og stof.

 

Produkt: Ved

Veddet fra dette træ er hårdt og holdbart. Det har en rødlig farve med fint væv. Det bruges især til redskaber i husholdningen, værktøj og drejearbejder.

 

Klima og vækst

 

Klima

Planten trives både i subtropisk og tropisk klima, men der skal ikke være for meget nedbør, gerne lidt ørkenagtigt.

Den foretrækker altså et lidt varmere klima og endnu mere tørt end andre jujuber. Badara trives fra havets overflade indtil ca. 1.000 meters højde.

I troperne skal der helst være halvtørt og planten trives ikke alt for tæt ved Ækvator. I plantens naturlige voksested varierer den årlige regnmængde mellem 125 mm og 2.000 mm.

Mens planten ikke er glad for meget vand, så kan den til gengæld tåle både kulde og høj varme. Selvom planten kan tåle let frost, så ligger minimumstemperaturen på 7-13°C og maksimum på 37-48°C. Variationen skyldes de mange sorter, der er fremavlet i tidens løb og tilpasset forskellige klimatyper.

 

Vækst

Badara kan formeres ved frø, men ved at bruge podning eller air layering, sikres en mere ensartet smag i frugterne. Spiringsevnen kan holde sig i flere år i frøet.

Hvis der benyttes podning, anbefales det at så frøet på plantens voksested og så foretage podningen der. Det skyldes, at rødderne er meget følsommer overfor omplantning. Afstanden mellem planterne er 5-6 m i Sydøstasien og 8-9 m i Indien.

Badara kan vokse i mange forskellige typer af jord, men vokser bedst i en let jord med et dybt muldlag.

De unge planter fæstnes til en pæl og beskæres, så kun 4-5 bærende grene får lov til at vokse ud i hver sin retning. På disse grene kommer der så skud med blomster og senere frugter. Blomstringen sker nemlig hovedsageligt på nye skud.

Planter, der er formeret vegetativt, blomstrer allerede efter 2-3 år og yder godt allerede det fjerde år.

I nyere plantager er dyrkningen mere intensiv. Man har erfaret, at unge træer ved omhyggelig pleje får større frugter. Træerne plantes i lavland, hvor der er fugt i jordbunden. Jo ældre træet er, desto mindre bliver frugterne.

 

Blomstring og pasning

 

Blomstring

De små gullige blomster dukker op ved stilkenden af bladene. Blomsterstandene består af 1-2 cm lange kvaste med 7-20 blomster. Hver blomst er kun 2-3 mm i diameter. Blomsten har 5 kronblade og 5 støvdragere. Den udsender en svag duft.

Badara (Indisk jujube) - hvidlige …
Badara (Indisk jujube) - hvidlige blomster på grene
Navn: Badara (Indisk jujube) Latinsk navn: …
Badara (Indisk jujube) - blomster …
Badara (Indisk jujube) - blomster på gren
Navn: Badara (Indisk jujube) Latinsk navn: …

Blomsterne bestøves af bier og andre insekter, der lokkes til af duften og nektar. På nogle træer er blomsterne kun åbne om formiddagen, mens de på andre kun er åbne om eftermiddagen. Nogle træer kan kun krydsbestøves ved træer af samme sort, mens nogle enkelte sorter får frugter, der er udviklet helt uden bestøvning.

Afhængig af sort går der 4-6 måneder fra bestøvning, til frugterne er modne.

I Indien er blomstringstiden kort. I Sydøstasien falder den efter en kort vækstperiode i starten af regntiden og fortsætter i flere måneder. Den begrænses dog sandsynligvis på grund af mangel på brugbart pollen i store perioder.

 

Pasning

Badara er en robust plante, der ikke kræver nogen særlig form for pasning. I plantager beskæres træet ofte efter høst. Blomstring og frugtdannelse foregår mest på nye skud. Beskæring giver derfor ensartethed og kraft til de nye skud og derved også til frugterne.

I Indien giver man husdyrgødning til planterne for den nye vækst samt kunstgødning under frugtdannelsen.

Selvom der er tale omen hårdfør plante, så har træet dog nogle fjender som f.eks. biller, larver og små svampe. Den største fjende for plantageejeren er dog frugtfluen, der ligesom mennesket godt kan lide at spise frugten.

 

Høst og pakning

 

Høst

Badara har, ligesom mirabel herhjemme, nogle 'lumske' torne på grenene. Frugterne bliver derfor plukket med forsigtighed. Frugterne modner ikke på samme tid, så man må regne med at høste i fire omgange før træet er tømt. Hvis frugterne høstes umodne, bliver de med tiden bitre i stedet for at modne færdig. Alligevel høstes mange frugter umodne i Sydøstasien, da de friske umodne frugter er meget populære (dyppet i salt). Overmodne frugter mangler sprødhed.

Træet giver mange frugter. Et træ giver 100-200 kilo frugt om året.

 

Pakning

Badara (Indisk jujube) - 3 mænd …

Produktionen af badara til eksport er i øjeblikket meget lille. Badara er en frugt, der sælges stykvis eller efter vægt. Frugterne pakkes derfor i kasser. På de lokale markeder i Asien sælges frugten oftest i poser. I Thailand har man sorteringsmaskiner til både store og små frugter. Frugterne passerer over tremmer med forskellig størrelse. Derved falder frugterne ned i de kasser, der passer til deres størrelse.

Når frugterne er sorteret, hældes de op på et bord. Herfra kan frugterne hældes ned i poser. Foreløbig bliver disse frugter sendt ud til de lokale markeder. Det skulle dog være muligt at skaffe dem til Danmark via de asiatiske specialbutikker.

 

Transport og opbevaring

 

Transport

Hvis frugten en dag dukker op herhjemme, vil den være kommet hertil med fly (air cargo) og sandsynligvis komme fra Thailand.

 

Opbevaring

Der foreligger kun få oplysninger om opbevaring, men frugten har en ganske lang holdbarhed selv ved stuetemperatur. Skindet holder sig frisk i ca. en uge, men holdbarheden kan forlænges i flere måneder, hvis frugterne opbevares køligt. Frugten skal dog helst have luft og være tør, da den ellers let gærer og bliver sur.